Pracovní právo

Platné, navrhované či novelizované zákonné normy související s pracovněprávní problematikou. Rubrika obsahuje rovněž texty komentující dopady těchto norem např. na vznik, změny či skončení pracovního poměru a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance.

  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

    Informace o správné praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určené zejména manažerům podniků, bezpečnostním technikům či osobám ve službách, zajišťujícím prevenci rizik na pracovištích.

  • Rodina a podnikání

    Přehled informací pro rodiče, kteří chtějí skloubit svůj profesní život s péčí o dítě. Užitečné informace zaměstnavatele či zaměstnance, kteří řeší otázky rodičovství a profese.