BOZP

Informace o správné praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsou zde soustředěny texty určené zejména manažerům podniků, bezpečnostním technikům či osobám ve službách, zajišťujícím prevenci rizik na pracovištích.