Odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci