Vzory právních dokumentů a smluv

V rubrice najdete vzory často používaných smluv, jako je kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo či smlouva o nájmu k bytu nebo domu. Všechny vzory smluv jsou k dispozici ke stažení ve formátu MS Word. Při použití vzorového dokumentu je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

 

Upozornění:

Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.