Živnosti řemeslné

Řemeslnou živnost lze při splnění stanovených podmínek provozovat na základě ohlášení. Pro provozování je nutné prokázat požadovanou odbornou způsobilost, a to buď výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem nebo dokladem o uznání odborné kvalifikace. Návody na ohlášení jsou členěny podle typu podnikatelské osoby (fyzická, právnická) a jejího bydliště (ČR, EU a mimo EU).