Zaslání podnětu na snížení administrativní zátěže

Informujte nás prostřednictvím tohoto formuláře, jaké absurdity musíte absolvovat a které povinnosti vás v rámci podnikatelské činnosti nejvíce zatěžují.

Co je považováno za administrativní zátěž:

Administrativní zátěží rozumíme náklady, které musí podnikatelé vynakládat na splnění informačních povinností, které na ně ukládá stát prostřednictvím právních předpisů. Součástí jsou i informace povinně poskytované třetím stranám (např. odborům, spotřebitelům, apod.). Právními předpisy, prostřednictvím kterých stát ukládá informační povinnosti podnikatelům a způsobuje tím administrativní zátěž, rozumíme zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Informační povinnost pro podnikatele tedy znamená: povinnost uložená podnikateli právním předpisem, která spočívá ve sdělení informací ze strany podnikatele dalším subjektům(např. žádost o povolení, archivace zpráv, podání formuláře s požadovanými doklady odpovědnému orgánu, povinné vedení evidence). Další informace k administrativní zátěži jsou dostupné na stránkách MPO.

Podnět ke snížení administrativní zátěže

Nápověda

Kontaktní údaje

Souborové přílohy

Povolené formáty souboru jsou PDF,DOC,DOCX,PPT,PPTX,RTF,XLS,XLSX,JPG,PNG. Maximální velikost je 10MB.

Ochrana osobních údajů

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná