Vložení nového příspěvku

Souhlasíme s tím, že vyplňování interaktivních formulářů rozhodně není optimální. Stávající systém ve většině zemí světa, včetně ČR, funguje na koexistenci 1) softwarových nástrojů, vyvíjených většinou privátními společnostmi a 2) potřebách státní správy a občanů, volajících po moderní komunikaci odpovídající 21. století.
Problém je už to, že softwarové nástroje se průběžně aktualizují a vyvíjejí, často způsobem, který z různých důvodů není schopen smysluplně ovlivnit ve prospěch běžných uživatelů nejen stát (i on je většinou pouze v roli trpícího uživatele), ale často ani samotní výrobci. Příčinou je většinou kombinace několika různých faktorů: Překotný rozvoj informačních platforem, nekompatibilita jednotlivých systémů, nestabilita a rizika online komunikace, decentralizace a nedostatečná spolupráce výrobců navzájem, nedostatečná definice potřeb koncových uživatelů aj.
Ve vašem případě se jedná o zřejmě jedná o doplněk do internetového prohlížeče, který je třeba si stáhnout a nainstalovat.
Viz zde: http://www.cssz.cz/cz/eportal/pozadavky-na-vyuzivani-interaktivnich-tiskopisu-cssz.htm
Problém může být také v konkrétním prohlížeči nebo v jeho verzi. Zcela rozumíme tomu, že snadno nastanou situace, které mají ke komfortní práci a online komunikaci daleko. Nicméně, portál BusinessInfo není tvůrcem ani garantem žádného z uvedených formulářů.
Pokud tedy vaše potíže přetrvávají, doporučujeme vám kontaktovat přímo příslušné pracovníky ČSSZ.
Nejčastější dotazy e - Podání Přehledu OSVČ (http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/nejcastejsi-dotazy/nejcastejsi-dotazy-e-podani/nejcastejsi-dotazy-e-podani-prehledu-osvc.htm)
Informační materiály (http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/)
Kontakty a informace (http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/)

Pro váš příspěvek máte k dispozici ještě 0 znaků.