Oznámení plátce daně o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu – Finanční správa ČR (FS ČR)

Plátce použije formulář pro oznámení FÚ v případech, kdy došlo k chybnému sražení daně od ZO 2014 chybou poplatníka. Úplný název formuláře: Oznámení plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu.

Platnost formuláře:

od  1.11.2017

 • Pouze k tisku a ručnímu vyplnění
 • Jak vyplnit a odeslat papírový formulář CZ

  Vybraný formulář vytiskněte.

  Podle instrukcí formulář řádně vyplňte a podepište.

  Tip!
  Před odevzdáním formuláře si pečlivě zkontrolujte všechny náležitosti a všechny přílohy, jsou-li vyžadovány.


  Vyplněný a podepsaný formulář odneste na příslušný úřad do podatelny či na příslušné místo k přejímce formulářů určené.

  Tip!
  Doporučujeme si předem ověřit úřední dobu. Většina podatelen státních úřadů funguje i mimo obvyklé úřední pondělí a středy. Ale může být úřad od úřadu odlišné.

   

   

Další informace

Podrobný popis:

Formulář verze 25 5554 MFin 5554 – vzor č. 2

Formulář a další informace naleznete na webových stránkách Finanční správy.

 • Jak používat databázi formulářů CZ

  Ve Formulářích naleznete aktuálně platné formuláře související s podnikáním všech relevantních institucí státní správy.

  Vyhledávání ve Formulářích

  V úvodu se Vám zobrazí vyhledávací okno se 3 možnostmi:

  • Nejčastěji vyhledávané formuláře, resp. skupiny souvisejících formulářů vytvořených redakcí
  • Vyhledávání ve formulářích podle oborů činnosti
  • Vyhledávání ve formulářích podle institucí, které formuláře vydaly

  V každé z těchto tří záložek je možné využít okénka pro zadání zpřesňujícího klíčového slova. Vyhledávací mechanismus umí skloňovat češtinu – obdobně jako jste zvyklí z internetových vyhledávačů. Samozřejmě lze vyhledávat i jen s pomocí tohoto okénka, zadáním hledaného výrazu.

  Hledání zahájit klikem na tlačítko „Hledat“.

  Tip!
  Doporučujme nejprve zvolit doporučenou oblast nebo obor a následně pak použít klíčové slovo pro jemnější filtraci výsledků vyhledávání.

   

  Výsledky vyhledávání

  Ve výsledcích vyhledávání formulářů je zobrazen název formuláře a krátká anotace, která obsahuje základní informaci o formuláři. Položka „Instituce:“ informuje o vydavateli formuláře. Symboly typu formuláře pak naznačují, jaké formy vyplňování budete moci použít (příklady v obrázku).

  Detail formuláře

  V detailu formuláře naleznete řadu užitečných informací:

  • vydávající instituci, platnost formuláře
  • všechny dostupné formy vyplňování formuláře (papírová verze / na počítači vyplnitelný formulář (PDF, ZFO, Word, Excel) / on-line vyplnitelný / on-line vyplnitelný a odeslatelný formulář). Konkrétní možnosti závisí na vydávající instituci.
  • odkazy na související formuláře
  • doplňující informace jako podrobný popis, konkrétní nápovědy a odkazy na související informace na portálu Businessinfo.cz

  Softwarová podpora

  Formuláře jsou dostupné ve formátu „*.pdf“. Pro otevření formulářů je potřeba do Vašeho počítače stáhnout software Adobe PDF Reader (zdarma ke stažení – odkaz naleznete u každého formuláře). Formuláře označené „interaktivní“ je možné v programu Adobe PDF Reader i elektronicky vyplňovat.

  Odkazy na stažení PDF a FormFiller + do nápověd pro vyplnitelné PDF a ZFO

  + na všechny formulářové nápovědy.

  Vyplňování interaktivního formuláře

  Pole, která jsou ve formuláři určena k vyplnění, jsou barevně zvýrazněna a lze do nich zapisovat příslušná data. Po jeho vyplnění jej můžete vytisknout a odnést na příslušný úřad nebo uložit na Váš počítač k dalšímu použití.