Přiznání k ekologickým daním

Formuláře slouží fyzickým a právnickým osobám, kterým vznikla povinnost přiznat a zaplatit ekologickou daň. V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice povinnost k 1. lednu 2008 zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb.,o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, čtyřicátá šestá a čtyřicátá sedmá. Daňové přiznání pro jednotlivé komodity se podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období dle zákona č. 261/2007 Sb. a to i v průběhu insolvenčního řízení podle insolvenčního zákona.

Platnost formuláře:

od  1.1.2011

Další informace

Podrobný popis:

Přiznání k ekologickým daním 25 3403 vzor č.1