Přiznání ke spotřební dani z (druh spotřební daně)

Formulář „Přiznání ke spotřební dani z (druh spotřební daně)“ (25 540 GŘC – vzor č. 3) využijí plátci, kterým vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit. Ti jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Platnost formuláře:

od  1.1.2011

Další informace

Podrobný popis:

Další související informace a odkazy zde