Žádost o uznání odborné kvalifikace

Uznání odborné kvalifikace-MŠMT

Platnost formuláře:

od  4.3.2011

 • Interaktivní elektronicky vyplnitelný a odeslatelný formulář
 • Jak vyplnit a odeslat interaktivní formulář CZ

  1. Otevřete (stáhněte) si formulář kliknutím na název formuláře.

  Tip!
  Než začnete formulář vyplňovat, orientačně si jej prohlédněte, lépe tak porozumíte struktuře i celkovému účelu dokumentu. U některých formulářů najdete detailní návod na vyplnění na samém konci formuláře.


  2. Formulář je možné kompletně vyplnit na počítači. Pro vložení údajů klikněte na volné místo u položek formuláře. Postupujte obdobně jako u papírového formuláře. Jste-li zaregistrováni a přihlášeni na portál, budete mít ve formuláři předvyplněné kontaktní údaje.

  3. Vkládání údajů do formuláře je možné kdykoliv přerušit a již vložené údaje můžete uložit zároveň s formulářem kliknutím na tlačítko „Uložit“. Rozpracovaný formulář na vašem počítači můžete znovu otevřít a pokračovat ve vyplňování.

  4. Po dokončení vyplňování uzamkněte formulář kliknutím na tlačítko „Odeslat formulář“ na konci formuláře. Vložené údaje již není možné dále měnit. Uzamčený formulář si uložte do svého počítače.

  5. Vyplněný uzamčený formulář můžete:

  • podepsat kvalifikovaným elektronickým certifikátem kliknutím na podpisové pole v pravém horním rohu formuláře a následně takto podepsaný formulář odeslat elektronickou poštou,
  • odeslat pomocí datové schránky (elektronický podpis nahrazuje vaše identifikace v systému datových schránek),
  • vytisknout a doručit na příslušný úřad.

  6. Nedaří se vám formulář vyplnit? Chcete si uložit podrobný návod na pozdější vyplňování?
  Stáhněte si dokument Obecný návod vyplňování formulářů s podrobnějším popisem.

Další informace

Podrobný popis:

Výsledkem procesu uznávání odborné kvalifikace je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost. Žádost by měla být předložena příslušnému uznávacímu orgánu (viz Databáze regulovaných profesí).

Další související odkazy a informace naleznete na webových stránkách