EET nejen pro maloobchod a velkoobchod - účetní a daňové aspekty

24.3.2017

Dne 24. března 2017 se v Brně uskuteční odborný seminář, zaměřen na problematiku maloobchodu a velkoobchodu související s elektronickou evidencí tržeb (EET). Potřebné informace na semináři získají i ostatní poplatníci, na které se vztahuje EET. Předmětem výkladu nejsou technické aspekty EET.

Program:

 • Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET
 • Které tržby patří a nepatří do 2. fáze EET, resp. kódů Klasifikace NACE pro maloobchod a velkoobchod
 • Otázky související s kombinací tržeb spadajících do různých fází EET, tzv. minoritní a hlavní činnost provozovny
 • Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb – kdy vzniká povinnost evidovat tržby a jaký je postup při zahájení evidence
 • Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb, označení místa evidované tržby apod. 
 • Způsob fungování EET– běžný a zjednodušený režim, praktický postup při evidenci tržeb, požadavky na pokladní zařízení ve vztahu k povinně odesílaným údajům o evidované tržbě
 • Problémy při praktickém zavádění EET – aktuální výklady, stanoviska a doprovodné prováděcí předpisy k EET
 • Náležitosti účtenky ve vztahu k souvisejícím předpisům upravujících náležitosti dokladů (zákon o dani z přidané hodnoty a další)
 • Postup při vratkách zboží koupeného před zahájením EET, tj. storna tržeb z důvodů reklamace apod., vratné zálohy a EET (např. za lahve, přepravky apod.)
 • Tržby za zboží v cizí měně a jejich přepočet na české koruny v podmínkách EET ve vztahu k účetnictví, dani z příjmů a DPH
 • EET a hotovostní tržby prodejny v kombinaci s hotovostní úhradou vydaných faktur ve vztahu k odvodu DPH na výstupu
 • Sleva na dani z příjmů fyzických osob související s pořízením potřebného technického vybavení 
 • Diskuze

Lektorem je Tomáš Líbal, účetní a ekonomický poradce.

Vstupné:

 • 200 Kč
 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode