INTRASTAT – aktuálně v roce 2018

13.3.2018

Dne 13. března 2018 se v Brně uskuteční seminář, jehož cílem je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě a upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají, a vysvětlit správný postup.

Akce se koná od 9:00 do 14:00 (prezence začíná v 8:30).

Témata:

 • Výkaz INTRASTAT
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům
  • Prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms®2010
  • Provádění oprav údajů
  • Způsoby podání výkazu – InstatOnline, InstatDesk
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuze, zodpovězení dotazů

Lektorka: Ing. Lenka Tomáš Sabelová - Customs Manager společnosti Maurice Ward & Co., s.r.o.

Akce je zdarma. Zájemci o účast se mohou zaregistrovat prostřednictvím následujících kontaktů: Eva Zwiebová, tel.: 532 194 913, e-mail: zwiebova@rhkbrno.cz, Jaroslava Martinková, tel.: 532 194 930, e-mail: martinkova@rhkbrno.cz.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode