Účetní závěrka za rok 2017

16.1.2018

Dne 16. ledna 2018 se v Brně uskuteční seminář, který se bude věnovat problematice účetnictví a účetní uzávěrce roku 2017. Akce se koná od 9:00 do 13:00.

Témata:

 • Novely účetních předpisů a nové interpretace NÚR
 • Druhy účetních závěrek
 • Kategorizace účetních jednotek
 • Kategorizace skupin účetních jednotek
 • Práce související s roční účetní závěrkou
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha k účetní závěrce, přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Cash flow
 • Konsolidovaná účetní závěrka (související interpretace NÚR)
 • Schvalování a zveřejňování roční účetní závěrky

Lektor: Ing. Jiří Kadlec, Ing. Lukáš Musil – společnost BDO CA s. r. o.

Účastnický poplatek:

 • pro nečleny: 1050 Kč včetně DPH
 • pro členy: 850 Kč včetně DPH

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode