Veletrh Věda, výzkum, inovace 2018

15.5.2018 - 17.5.2018

Ve dnech od 15. do 17. května 2018 se v Brně uskuteční třetí ročník veletrhu, který se bude věnovat nejnovějším vědeckým poznatkům se zaměřením na jejich uplatnění v praxi. Průřezovými tématy jsou mise zahraničních investorů, společenská odpovědnost a lidské zdroje.

Veletrh je jedinečnou platformnou pro projení vědecko-výzkumné a podnikatelské sféry a je příležitosí pro odborníky setkávat se napříč vědními obory. Akce přináší velmy zajímavé informace pro pracovníky z akademické i komerční sféry. Soustředění zajímavých výsledků výzkumu, vývoje a inovativních řešení je zajímavé i pro širokou veřejnost a studenty.

V rámci akce se uskuteční B2B veletrh, workshopy, semináře, konference, vědecké panely, networking i inspirativní snídaně.

Program:

  • První den veletrhu (15. 5. 2018) je určen pro vystavovatele, jejich pozvané hosty a další významné osobnosti.
  • Druhý a třetí den veletrhu (16. a 17. 5. 2018) bude otevřen pro odbornou i širokou veřejnost v době od 9:00 do 18:00 hod.

Detailní program a veškeré další informace naleznete na webových stránkách veletrhu.

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: Veletrh Věda Výzkum Inovace
  • Místo: Pavilon P, výstaviště BVV, Brno, Výstaviště 1
  • E-mail: info@vvvi.cz
  • Telefon: +420 575 570 652, +420 603 878 878
  • URL: http://www.vvvi.cz/