Celodenní pracovní seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách vyžadovaných OPŽP

24.9.2012

Ministerstvo životního prostředí připravuje na 24. září 2012 celodenní pracovní seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách vyžadovaných OPŽP, na který naváže dne 25. září 2012 Konference k problematice regulace v oboru vodovodů a kanalizací.

Určení:

Seminář je určen pro zástupce provozních společností, zejména pro pracovníky zodpovědné za cenotvorbu a bude zaměřen především na konkrétní otázky a problémy při sestavování cen pro vodné a stočné na rok 2013 s využitím nástrojů OPŽP.

Obsah:

V současné době předpokládáme řešení následujících okruhů:

 • Optimální přístup k procesům „vyrovnání" v účetnictví
 • Správný postup při aktualizaci cenových indexů
 • Jak provést pomocné výpočty při uplatnění „obnovujících oprav"
 • Známé technické chyby ve finančních nástrojích
 • Jak řešit začátek nebo konec provozní smlouvy mimo cyklus
 • kalendářního roku
 • Jak prakticky spočítat ceny při odloženém účinku cenotvorby
 • Porovnání výpočtu přiměřeného zisku v OPŽP a dle nového přístupu Cenového výměru MF 1/12

Program semináře:

 • 08:30 – 09.00 Občerstvení
 • 09:00 – 12:00 První blok semináře
 • 12:00 – 13:00 Oběd
 • 13:00 – 15:00 Druhý blok semináře
 • 15:00 – 15:30 Občerstvení
 • 15:30 – 17:30 Třetí blok semináře

Informace:

 • O zaslání Vašich dotazů a námětů k diskuzi žádáme na e-mailovou adresu prilohac7opzp@mzp.cz v termínu do 24. srpna 2012. Vzhledem k omezené kapacitě seminářů potvrďte na této adrese také svoji účast.

Kontaktní informace

QRCode