Veletrh dotačních příležitostí

21.2.2017

Dne 21. února 2017 se v Českých Budějovicích uskuteční veletrh, v rámci něhož mají účastníci příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Akce se koná od 9:00 do 15:00.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Zájemci mohou konzultovat OP PIK, IROP, OP Z, OP ŽP, Program rozvoje venkova (SZIF), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), Fond dalšího vzdělávání, možnosti podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, ČMZRB, Eurocentra (MMR), MPSV, národní dotace MPO, programy CzechInvestu, TA ČR, CzechTradu atd.

Účast na akci je zdarma a bez registrace.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode