Co byste měli vědět o ekologické újmě

12.10.2012

Společnost AMEC s. r. o. si Vás dovoluje pozvat dne 12. října 2012 od 09:00 v Brně na praktický seminář Co byste měli vědět o ekologické újmě.

Zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě ukládá provozovatelům (právnickým i fyzickým osobám) přesně definovaných provozních činností nést plnou odpovědnost za škody způsobené na životním prostředí (veřejný statek). Jinými slovy, v případě vzniku ekologické újmy na životním prostředí je provozovatel, jehož provoz újmu způsobil, povinen uhradit veškeré související náklady. Zmíněný zákon a související legislativa proto provozovatelům ukládá povinnost do konce roku 2012 provést hodnocení rizik ekologické újmy a případně si zajistit dostatečně vysoké finanční krytí při potenciálním vzniku ekologické újmy.

Zaměření:

Seminář je zaměřen na praktické otázky související s předmětnou legislativou a plněním zákonných povinností, zejména na praktické zvládnutí základního hodnocení rizik ekologické újmy a zabezpečení finančního zajištění.

Určení:

Seminář je určen zejména pro:

 • podnikové ekology
 • pracovníky ve firmě odpovědné za plnění povinností týkající se životního prostředí
 • pracovníky právních oddělení odpovědné za sledování změn v legislativě a z nich plynoucích
 • povinností pro společnost
 • každého, kdo má zájem nebo se potřebuje seznámit s povinnostmi plynoucími ze související legislativy.

Účastníci:

Semináře zaměřeného na problematiku ekologické újmy z pohledu státní správy i dotčených provozovatelů se mimo jiné také zúčastní osoby, které se podílely na přípravě zákona č. 167/2008 Sb. a souvisejících předpisů, zástupce České inspekce životního prostředí a zástupce pojišťovny Allianz, která nabízí produkt finančního zajištění.

 • RNDr. Pavla Kačabová
 • JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (UPOL)
 • RNDr. Helena Kameníčková (ČIŽP)
 • Ing. Vojtěch Frýdman (pojišťovna Allianz, a. s.)
 • Bc. & Mgr. Eliška Stofferová (AMEC s. r. o.)

Informace:

Cena:

 • při platbě do 1. 10. 2012: 1 450 Kč
 • při platbě od 2. 10. do 12. 10. 2012: 1 650 Kč

Kontaktní informace

QRCode