Competitive Intelligence: co lze zjistit o vaší konkurenci

28.8.2012

Informace a znalosti jsou dnes klíčovými aspekty úspěchu na trhu. Otázky týkající se konkurence, nových produktů, zákazníků, monitoringu tisku a úspěchu na globálním internetovém trhu je nutné řešit ve zlomku času.

Competitive Intelligence dnes představuje nutný nástroj, kterým firmy analyzují konkurenční prostředí a hledají nové příležitosti k úspěchu.

Cíl:

Cílem tohoto unikátního semináře, pod vedením zkušených lektorů PhDr. Jana Černého a Mgr. Matyáše Urbánka, DiS., je přiblížit problematiku competitive intelligence a získané poznatky použít v praxi.

Účastníci se dozvědí, které informační zdroje jsou pro ně klíčové, jak využít dostupné nástroje jako jsou Google, Yahoo a jiné v boji proti konkurenci, do kterých placených databází se vyplatí investovat svoje prostředky, či jak snížit výdaje firmy na reprezentaci, cestování, pronájem prostor a další.

Určení:

Seminář je určen především zástupcům malých a středních firem.

Informace:

  • Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat zasláním vyplněné přihlášky na email d.veselovska@arr-nisa.cz do 24. 8. 2012 nebo poštou na adresu ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o., 1. máje 97/25, 460 01 Liberec III.
  • Náklady na kurz jsou plně hrazeny v rámci činnosti sítě Enterprise Europe Network v České republice, účast na kurzu je pro zástupce firem bezplatná
  • Kurz má limitované kapacity, účastníci proto budou registrováni v pořadí došlých přihlášek. Za jednu organizaci se mohou semináře zúčastnit max. 2 osoby.

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.
  • Místo: Liberec
  • E-mail: d.veselovska@arr-nisa.cz
  • Telefon: +420 488 577 070