Dopady ruských sankcí na české podnikatele

23.10.2014

Dne 23. října 2014 se bude konat v Praze debata na téma Dopady ruských sankcí na české podnikatele.

Dne 12. září 2014 vstoupilo v platnost třetí, a prozatím poslední zpřísnění sankčních opatření EU vůči  usku. Omezení se dotýkají unijního kapitálového trhu, obchodu se zbraněmi, vývozu zboží a technologií dvojího užití a vývozu citlivých technologií pro ropné odvětví a související obory. Vydány  byly také seznamy osob se zákazem vstupu na území EU a došlo k zmrazení jejich zahraničního  majetku. Sankce zasáhly finanční instituce vlastněné více než 50% ruským státem. Omezení je  zacíleno na transakce a poskytování finančních prostředků nebo investičních služeb, vydávání nových  dluhopisů, akcií atp., s termínem obratu delším než 30 dní. Tato opatření navazují na první vlnu  sankcí ze strany EU v reakci na události na Ukrajině ze 17. března 2014. Ruská strana odpověděla  protiopatřeními vztahujícími se mimo jiné na zákaz dovozu zemědělských produktů členských států,  které sankce přijaly. V rámci nových sankčních opatření byly České republice a dalším zemím  vyjednány výjimky, které výrazně zmírňují dopady na české firmy a podnikatele. Forma a přísnost  všech uvedených sankcí se však budou s postupem času měnit.

Cílem debaty je diskutovat o evropských sankcích proti Rusku, respektive o ruských sankcích proti  EU, a jejich dopadech na hospodářský růst České republiky a konkurenceschopnost českých firem a  EU. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

Jaké jsou - přímé a nepřímé - dopady oboustranných sankcí na makroekonomické prostředí v ČR a u  našich nejvýznamnějších obchodních partnerů v EU? Jaké jsou reálné dopady sankcí na sektory  české ekonomiky a jaké výjimky byly z hlediska ČR vyjednány? Jak mají podnikatelé dále postupovat  v případě negativního dopadu sankcí na jejich podnikání? Může dopad sankcí podpořit potřebné  strukturální změny (ekonomiky či firem), případně podnítit české podnikatele k hledání nových  exportních příležitostí?

Přednášející

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

  • Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  • Miroslav Zámečník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky
  • Vilém Semerák, ekonom, CERGE-EI
  • David Marek, ekonom, Deloitte

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE - České podnikatelské reprezentace při EU.

Informace

  • V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 22. října 2014 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.
  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: Evropský parlament, Evropská komise
  • Místo: Evropský dům, Praha 1, Jungmannova 24
  • E-mail: prague@cebre.cz