Druhotné suroviny ve stavebnictví

25.4.2012

Seminář na téma Druhotné suroviny ve stavebnictví - Technologie pro získání a zpracování druhotných surovin proběhne dne 25. dubna 2012 v Brně.

Určení:

Seminář je určen podnikatelům, odborníkům z oblasti zpracování a využívání druhotných surovin, pracovníkům státní správy a samosprávy, vědecké a výzkumné sféře, studentům zejména vysokých škol, ale i jiných, a dalším zájemcům z řad veřejnosti.

Zaměření:

Seminář je zaměřen na aktuality v oblasti využívání druhotných surovin jako náhrady primárních přírodních zdrojů za účelem úspory primárních zdrojů a zároveň jako prevence vzniku odpadů.

Zástupci jednotlivých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací budou prezentovat inovativní technologie na zpracování a využívání druhotných surovin, zkušenosti s provozem těchto technologií a zkušenosti s uplatněním nových výrobků z druhotných surovin na trhu.

Program:

  • 1. blok semináře 09:30 – 11:30
    • Recyklace inertních stavebních a demoličních odpadů a využití produktů z nich vyrobených v dalších stavbách
  • 2. blok semináře 11:30 – 14:00
    • Podpora získávání, zpracování a využívání druhotných surovin zejména ve stavebnictví
  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR a Českomoravskou komoditní burzou Kladno
  • Místo: Brno
  • E-mail: novotna@mpo.cz