ESEF 2020

17.3.2020 - 20.3.2020

ESEF 2020 - NL - Nizozemsko, Utrecht (16.3.2020)

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu ESEF 2020, který pokrývá širokou škálu výrobků ve strojírenském průmyslu.

Veletrh ESEF 2020 se koná každý sudý rok a je to největší veletrh dodávek a subdodávek v rámci strojírenského průmyslu v Evropě. Akce, jež má značný mezinárodní rozměr, přináší vystavovatelům přímé obchodní příležitosti a jejich oblíbenost potvrzuje rekordní návštěvnost i zastoupení sektorových nákupčích. Zahraniční zastoupení agentury CzechTrade Benelux připravuje prezentaci českých podnikatelských subjektů za účelem nalezení nových odbytových možností pro české výrobce a distributory.  Nabízíme představení vašich výrobků a novinek na společné expozici, kde vám po celou dobu konání veletrhu bude k dispozici zástupce zahraniční kanceláře.

Společné expozice umožní prezentaci těm českým firmám, které neplánují samostatný stánek. Navíc díky akvizičním službám zahraniční kanceláře agentury CzechTrade navštěvují společný stánek potenciální obchodní partneři a obecně zájemci o spolupráci s českými dodavateli, což představuje přidanou hodnotu pro klienta a zvýšení šancí na úspěšný vývoz.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb. Patří sem např. oslovení potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Osobní účast

 • Prezentace vaší společnosti na českém pavilonu (celková plocha o velikosti 54 m²) na ploše 9 m²
 • Moderní networkingový prostor s centrálním jednacím zázemím
 • Zapsání do katalogu vystavovatelů
 • Kompletní zajištění přípravy stánku – od umístění polepů dle vašeho výběru přes zajištění nábytku a prostoru pro umístění propagačních materiálů až po zajištění občerstvení
 • Intenzivní marketingová kampaň před veletrhem:
 • zaslání seznamu nizozemských partnerů, jež odpovídají předem uvedené specifikaci vystavovatele
 • pozvání těchto subjektů na český stánek jménem vystavovatele
 • propagace akce a všech vystavovatelů na sociálních sítích a webových stránkách
 • vytipování vhodných partnerů ze seznamu spoluvystavovatelů
 • Klientský servis během veletrhu – překlady a tlumočení, možnost tlumočení během návštěvy spoluvystavovatelů, asistence během celého veletrhu, od vyřizování administrativních záležitostí až po vaření kávy
 • Výstupem služby bude závěrečná zpráva, ve které bude podrobně popsán průběh celého veletrhu a doporučení konkrétních navazujících kroků
 • Cena: 105 000,- Kč + DPH

Katalogová prezentace

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové  skupiny se záměrem podchytit zájem místních společností o spolupráci
 • Prezentace vaší společnosti prostřednictvím zástupců CzechTrade Rotterdam formou katalogů/prezentačních materiálů/vzorků, informací o vaší společnosti a vašich produktech/činnosti
 • Intenzivní marketingová kampaň
 • zaslání seznamu nizozemských partnerů, jež odpovídají předem uvedené specifikaci vystavovatele
 • pozvání těchto subjektů na český stánek jménem vystavovatele
 • propagace akce a všech vystavovatelů na sociálních sítích a webových stránkách
 • vytipování vhodných partnerů ze seznamu spoluvystavovatelů
 • Výstupem této služby pro Vaši společnost bude seznam kontaktů na místní společnosti, které obdržely pozvánku na společný stánek k jednání s Vaší společností, a seznam námi získaných relevantních kontaktů, včetně informací o akci a doporučení konkrétních navazujících kroků.
 • Cena: 20 000,- Kč + DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu ESEF 2020 najdete v přiložené pozvánce.

Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.

Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 30. 11. 2019. 

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/9210d6db-833c-4227-b81d-b78f6845b660.

 • Datum konání: 17.3.2020 - 20.3.2020
 • Druh akce: Veletrh, výstava

Kontaktní informace

QRCode

Souborové přílohy