Veletrh dotačních příležitostí v Hradci Králové

6.12.2018

Dne 6. prosince 2018 se v Hradci Králové uskuteční veletrh, v rámci něhož mají účastníci příležitost konzultovat své záměry, či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice. Akce se koná od 9:00 do 15:00 hodin.

Možné je konzultovat OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Integrovaný regionální operační program, programy Královéhradeckého kraje. Dále lze konzultovat služby a projekty agentury CzechInvest, Technologické agentury ČR, agentury CzechTrade, Úřadu práce nebo ČMZRB.

Nad akcí přijal záštitu radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu, pan Pavel Hečko.

Akce je zdarma a není nutné se na ni registrovat.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode