Týden výzkumu a inovací pro praxi - TVIP 2014

23.4.2014 - 25.4.2014

Ve dnech od 23. do 25. dubna 2014 se v Hustopečích uskuteční 23. ročník chemicko-ekologické konference TVIP 2014. Pod tímto názvem se uskuteční dílčí konference – sekce APROCHEM a Symposium Odpadové fórum.

APROCHEM se zaměří na rozpracování směrnice SEVESO III v podmínkách ČR a programů zaměřených na finanční podporu inovací v novém plánovacím období.

Cílem akce je hledání vzájemné synergie mezi novými trendy v chemii – odpadech – včetně finančních podpor pro inovace.

Tematické okruhy:

APROCHEM 2014

 • Možné přínosy chemie pro ochranu a snižování dopadů na životní prostředí (ochrana ovzduší, voda, odpady, hluk)
 • Rizikový management, předcházení a řešení havárií, s důrazem na implementaci nové směrnice SEVESO III v podmínkách ČR
 • Financování inovací v novém plánovacím období 2015–2020
 • Certifikovaný systém hodnocení inovativnosti nových technologií, výrobků, materiálů a služeb s důrazem na životní prostředí

ODPADOVÉ FÓRUM 2014

Prezentace dílčích i konečných výsledků výzkumu v oblastech:

 • Předcházení a opětovné využití odpadů
 • Druhotné suroviny a druhotné zdroje energie
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové využití (recyklace) všech druhů odpadů
 • Energetické využití odpadů
 • Environmentální aspekty odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a následků havárií
 • Průmyslové odpadní vody
 • Čištění spalin a odpadních plynů

Detailní informace naleznete na uvedené webové stránce.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode