ILA Berlin 2012

11.9.2012 - 16.9.2012

Mezinárodní veletrh letectví a kosmonautiky ILA Berlin proběhne ve dnech od 11. do 16. září 2012.

ILA Berlin Air Show nabízí bezkonkurenční tematické spektrum v oblasti mezinárodního letectví a kosmonautiky. Delegace z celého světa vytvářejí z tohoto veletrhu místo setkání celé řady průmyslových odvětví, zástupců vědy a politiky, mezinárodních kosmických agentur a armád.

Kategorie podpory:

  • kategorie C – samostatné nomenklaturně rozmístěné expozice českých firem

Cílem kategorie C je umožnit vystavovatelům umístit vlastní expozici do preferovaného pavilonu podle nomenklaturního členění veletrhu.

MPO poskytne vystavovatelům krytou výstavní plochu ve společné nebo nomenklaturně rozptýlené expozici až do velikosti 9 m2 (základní plocha) a zajistí připojení elektřiny a internetu. V případě veletrhů umístěných na venkovní ploše uhradí místo základní plochy část nákladů na přepravu exponátů odpovídající nákladům na max. 9 m2 kryté řadové výstavní plochy.

MPO dále vystavovatelům uhradí základní zápis do katalogu výstavy a společnou přepravu tiskových informačně propagačních materiálů (max. 20 kg).
Každý z podpořených vystavovatelů na svém výstavním stánku viditelně umístí informaci o tom, že jeho veletržní účast byla podpořena MPO. Obdobným způsobem bude označen každý exponát, jehož přeprava byla hrazena. Informace bude mít formu a rozměr stanovený MPO.

Doprovodnou propagaci (semináře, workshopy, tiskové konference, inzerce, společné multimediální prezentace) hradí podle finančních možností MPO.

Oficiální účast se řídí podmínkami stanovenými MPO, co do rozsahu české účasti, scénáře akce a doprovodnho programu.

Iniciátor:

AOBP, Asociace leteckých výrobců

Kontaktní informace

QRCode