Informační den k 7. výzvě INTER-EUREKA

12.9.2019

Dne 12. září 2019 proběhne v Praze Informační den k 7. výzvě INTER-EUREKA pro zájemce, kteří chystají projektový záměr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.

Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019.

Cílem INTER-EUREKA je podpořit mezinárodní spolupráci malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje, a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry.

Způsobilým uchazečem je malý, střední, nebo velký podnik, dále také jako partner organizace pro výzkum a šíření znalostí. Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode