Informační seminář OPPI

28.5.2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá dne 28. května 2014 informační seminář OPPI v Olomouci.

Dne 7. dubna 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Regionálními kancelářemi Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest startuje jarní sérii seminářů Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).

Stejně jako v předchozích letech jsou semináře určeny pro příjemce dotace, kteří hledají způsob, jak se jasně a přehledně dozvědět klíčové informace pro správný postup při realizaci výběrových řízení v OPPI a při podávání žádostí o platbu. Odpolední část semináře se v letošním roce bude již konkrétněji věnovat podobě nového Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) a přiblíží zaměření jednotlivých prioritních os a možností podpory českých podnikatelů v tomto novém programu.  

V rámci seminářů vystoupí přednášející z řad Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest, kteří se danou problematikou zabývají a kteří mohou nejlépe upozornit na případné problémy. V diskusních blocích pak bude dán prostor pro řešení konkrétních dotazů účastníků seminářů. "Jednotlivé tematické bloky přímo reagují na nejčastější chyby příjemců dotace, se kterými se denně setkáváme. Snažíme se tak co nejjasněji upozornit na klíčové problémy a vysvětlit možná úskalí. Zároveň se nám také nabízí možnost přímo na místě reagovat na konkrétní dotazy a eliminovat tak množství chyb, které bychom pak byli nuceni řešit při kontrole žádostí o platbu a kvůli kterým pak dochází k jejich vracení nebo dokonce ke krácení dotace," konstatuje ředitelka odboru implementace SF Zuzana Matějíčková a dodává: "Regionální semináře se nám v předchozích letech velmi osvědčily. Mají hned dvojí účinek — jednak jako prevence a také jimi reagujeme na potřebu urychlení proplácení prostředků z OPPI. Dle zpětných reakcí, kterých se nám na seminářích dostává, jsou žadatelé s tímto způsobem komunikace spokojeni, přičemž nejvíce kladných ohlasů máme právě na možnost diskutování konkrétních problémů a návrhů řešení přímo s odborníky z řad MPO a CI."

V roce 2013 bylo v rámci regionálních seminářů proškoleno 539 osob. Většinou se jednalo o zástupce firem, kteří měli podaný projekt v OPPI nebo plánují podat projekt v novém operačním programu. Všechny semináře mají společný program.

Informace:

  • termín konání: začátek v 10:00 hod. a konec přibližně v 14:00 hod.
  • Bližší informace včetně přihlášek a podrobného programu jsou umístěny na webových stránkách Operačního programu Podnikání a inovace
  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode