Informační semináře a korejsko-český networking „The Czech Republic - Investments in Smart Country“

23.3.2020 - 19.4.2020

Informační semináře a korejsko-český networking „The Czech Republic - Investments in Smart Country“ - KR - Korejská republika, Soul (22.3.2020)

Cílem dvou informačních seminářů pořádaných v Soulu v různých sektorech, které jsou společnou aktivitou ZÚ Soul, agentury CzechInvest a firem působících ve Sdružení pro zahraniční investice – AFI (zejména KPMG, CBRE, Kinstellar), indukovat zájem korejských společností o smart investice v ČR a přispět k plnění Inovační strategie ČR „The Czech Republic – The Country for the Future“. Prezentace investičního prostředí prostřednictvím ekonomické diplomacie pod záštitou ZÚ Soul vytváří lepší předpoklady pro adresnost a vnímání sdělení u korejských partnerů.  Výměnou informací o investičním prostředí a regulaci dojde k lepší percepci inovační ekonomiky ČR. V neposlední řadě prezentace přispěje ke zvýšení odborného vnímání ČR

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/7917f7e5-8e40-4f10-9e7f-55d361938561.

  • Datum konání: 23.3.2020 - 19.4.2020
  • Druh akce: Seminář

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: Soul
  • Místo: Soul