InnoTrans 2012

18.9.2012 - 21.9.2012

Mezinárodní veletrh dopravních technologií, inovačních komponentů, vozidel a systémů InnoTrans proběhne ve dnech od 18. do 21. září 2012 v Berlíně.

Mezinárodní veletrh InnoTrans se stal největším a nejvýznamnějším veletrhem v oblasti kolejové dopravy a je ideální platformou pro nejnovější trendy v osobní i nákladní dopravě.

Zaměření:

Železniční technologie, největší veletržní segment InnoTrans, jsou současně nejdůležitějším okénkem do světa novinek v kolejové dopravě. Pozornost je dále věnována především železniční infrastruktuře, interiérům, veřejné dopravě a tunelovým konstrukcím.

Kromě vystavovatelské plochy uvnitř hal je široké spektrum kolejových vozidel prezentováno také na přilehlém venkovním kolejišti.

Česká republika se na veletrhu InnoTrans 2012 kromě mnoha individuálních vystavovatelů, tradičně prezentuje také na společném stánku, který je dotován z prostředků Ministerstva průmyslu a dopravy ČR a který oborově zastřešuje agentura ACRI.

Kategorie podpory:

  • kategorie B – společná expozice českých vystavovatelů a MPO se společným zázemím na veletrzích s všeobecným či odborným zaměřením.

MPO poskytne vystavovatelům výstavní plochu ve společné expozici až do velikosti 9 m2 (základní plocha) a uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely, informační pult, koberec) včetně osvětlení a základní grafiku vyjadřující skutečnost, že se jedná o společnou expozici České republiky. MPO uhradí jednotnou grafiku oficiálního názvu vystavovatelena límci stánku.

Vystavovatel si bude hradit nadstandardní vybavení své expozice (nadstandardem se rozumí nábytek, vitríny, podstavce, vnitřní členění své expozice zajišťované realizační firmou na základě zvláštní objednávky předem) a vlastní grafiku, která musí zohledňovat grafickou podobu české expozice. Veškerá plocha přesahující rozměr základní plochy a všechny náklady s ní související budou rovněž hrazeny vystavovatelem realizační firmě. Vystavovatel
dále hradí zápis do veletržního katalogu.

Společné zázemí (kuchyňka, sklad, jednací místnosti) je k dispozici pro všechny vystavovatele. Jeho rozsah bude dán počtem vystavovatelů a rozsahem společné expozice.

Pojištění celé expozice hradí MPO. Exponáty a vlastní firemní vybavení si pojistí vystavovatelé.

Doprovodnou propagaci (semináře, workshopy, tiskové konference, inzerce, společné multimediální prezentace) hradí podle finančních možností MPO. Firmy, které budou vystavovat mimo českou expozici, nemají nárok na žádný finanční příspěvek, ale mohou se zúčastnit doprovodných programů organizovaných MPO v rámci veletrhu, pokud o to České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí požádají nejpozději 1 měsíc před zahájením akce. MPO zajišťuje vydání Průvodce společnou expozicí ČR.

Společná účast se řídí podmínkami stanovenými MPO, co do rozsahu české účasti, projektu uspořádání expozice, scénáře akce, vizuální podoby expozice a doprovodného programu.

Iniciátor:

ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu

Kontaktní informace

QRCode