NANOTECH 2016

27.1.2016 - 29.1.2016

Ve dnech od 27. do 29. ledna 2016 se v Japonsku v Tokiu uskuteční mezinárodní veletrh zaměřený na nanotechnologie. Oficiální účast zde bude mít i Česká republika.

Kategorie podpory:

  • Kategorie B – společná expozice vystavovatelů a MPO se společným zázemím na veletrzích s všeobecným či odborným zaměřením.

MPO poskytne každému vystavovateli ve společné expozici základní výstavní plochu o rozměrech min. 5 m2 – max. 9 m2 (z toho 1–2 m2 bude použito na společné zázemí), a to dle finančních možností MPO a počtu přihlášených firem. MPO dále uhradí základní stavbu české expozice (stěnové panely, informační pulty s barovou židlí, koberec, hlavní poutač) včetně osvětlení.

Vystavovatel si hradí nadstandardní vybavení své expozice (nadstandardem se rozumí nábytek včetně stolů a židlí, vitríny, podstavce, vnitřní členění své části expozice zajišťované realizační firmou na základě zvláštní objednávky předem s podrobnou specifikací jednotlivých položek). Vnitřní členění expozice jednotlivých vystavovatelů nebude narušovat koncept celkové expozice a podléhá schválení MPO. Veškerá plocha přesahující rozměr základní plochy a všechny náklady s ní související budou také hrazeny vystavovatelem realizační firmě. Vystavovatel dále hradí zápis do veletržního katalogu, registrační poplatky event. tzv. „veletržní balíčky“ účtované organizátorem veletrhu.

Společné zázemí (kuchyňka, sklad, jednací místnosti) je k dispozici pro všechny vystavovatele.

Doprovodnou propagaci odpovídající charakteru akce, příslušnému teritoriu a finančním možnostem MPO (např. společenská akce, seminář, workshop, tisková konference, inzerce, společná multimediální prezentace aj.) hradí MPO. Firmy, které budou vystavovat mimo českou expozici, nemají nárok na žádný finanční příspěvek, ale mohou se zúčastnit doprovodných programů organizovaných MPO v rámci veletrhu, pokud o to požádají nejpozději 1 měsíc před zahájením akce. MPO zajišťuje vydání katalogu „Průvodce společnou expozicí ČR“.

Iniciátor:

  • Asociace nanotechnologického průmyslu ČR (ANP), Clutex

Realizátor:

  • Progres Partners Advertising, s.r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha; kontaktní spojení: Bc. Adam Drnek, tel.: +420 224 213 905, e-mail: adam@ppa.cz

Před zahájením jednání doporučujeme ověřit aktuální informace k dané akci na webu MPO.

  • Země určení: Japonsko

Kontaktní informace

QRCode