Dotace EU a audity – Jihlava

14.6.2018

Dne 14. června 2018 se v Jihlavě uskuteční seminář věnovaný nejčastějším pochybením u projektů z evropských fondů a jak jim předejít. Akce se koná od 10:00 do 13:30.

Účastníci semináře získají přehled o auditním procesu, což jim umožní získat bližší představu, s čím vším se může jejich projekt setkat, čeho se mají případně vyvarovat a získat větší jistotu pro realizaci svého projektu.

Seminářem provedou zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí. Ti vysvětlí nejčastější auditní pochybení, která se vyskytují v praxi. Podstatná část semináře bude také věnována informacím o auditech v oblasti veřejných zakázek a v oblasti realizace projektu. V závěru semináře bude vyhrazen dostatečný prostor pro všechny případné dotazy a náměty.

Semináře jsou určeny pro všechny příjemce a potenciální žadatele v rámci ESIF. Získané informace mohou pomoci zorientovat se v dané problematice starostům, pracovníkům ve veřejné správě nebo soukromé sféře, zástupcům neziskových organizací a všem dalším zájemcům zabývajícím se realizací projektů podporovaných z fondů EU.

Program:

  • 09:30–10:00 Registrace účastníků
  • 10:00–10:15 Zahájení, představení Eurocentra Jihlava
  • 10:15–11:15 1. blok: Úvod do problematiky kontrol projektů spolufinancovaných z EU
  • 11:15–11:45 Přestávka
  • 11:45–13:15 2. blok: Nejčastější a typová pochybení identifikovaná v oblasti auditů – praktické příklady
  • 13:15–13:30 Dotazy a diskuze
  • 13:30 Závěr

Vstup na akci je zdarma.

Registrace je možná do 7. června 2018 prostřednictvím online formuláře.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode