Energetické úspory – Jihlava

17.4.2018

Dne 17. dubna 2018 se v Jihlavě uskuteční seminář se zaměřením na energetické úspory a jejich spolufinancování prostřednictvím evropských a národních dotací. Akce se koná od 9:00 do 14:00.

Účastníci budou seznámeni s možnostmi podpory na zateplování budov, výměnu zdrojů tepla či výstavbu nových nízkoenergetických budov. Semináře se uskuteční od února do dubna letošního roku ve všech krajských městech.

Seminář je určen pro širokou veřejnost. Pomůže s orientací v problematice energetických úspor pro veřejné budovy, podniky a rodinné i bytové domy. Užitečné informace mohou načerpat jak nepodnikající fyzické osoby, podnikatelé, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek, tak obce nebo neziskové organizace.

Obsahem semináře jsou evropské dotační příležitosti v Integrovaném regionálním operačním programu, v OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Životní prostředí a představení finančních nástrojů a programu Úspory energie ČMRZB. V druhé části semináře budou představeny národní programy Úspory energie s rozumem, EFEKT, Nová zelená úsporám, Dešťovka a Panel 2013+.

Účast na semináři je zdarma, nicméně počet účastníků je omezen, proto je třeba se včas registrovat. Další informace včetně možnosti registrace k jednotlivým seminářům jsou na webu www.dotaceEU.cz.

Registrace je možná prostřednictvím online formuláře nebo uvedeného e-mailu, a to do 10. dubna 2018.

Kontaktní informace

QRCode