Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

19.9.2014

Dne 19. září 2014 se v Jihlavě uskuteční seminář, jehož předmětem je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku (hmotného, nehmotného, drobného) z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Akce se koná od 9:00 do 13:00.

Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou významných změn. Důraz bude proto kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou popsány i na konkrétních příkladech.

Obsah semináře:

 • výchozí pojmy ze zákona o daních z příjmů, DPH a zákona o účetnictví
 • pořízení majetku – jednotlivé možnosti, popis, nejčastější problémy
 • opravy a technické zhodnocení majetku – vymezení pojmů, rozdíly, sporné body, důsledky
 • finanční leasing majetku
 • nájem, pronájem, podnájem a výpůjčka majetku
 • škoda na majetku
 • prodej, likvidace, vyřazování
 • specifika drobného majetku
 • aktuální informace dle platných novel předpisů

Cena:

 • pro členy OHK Jihlava: 1000 Kč + 21 % DPH 
 • pro nečleny OHK Jihlava: 1500 Kč + 21 % DPH 

Přednášejícím bude Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně. Přihlášku zašlete v elektronické podobě na uvedený e-mail, případně na adresu Okresní hospodářská komora Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode