Karlovarské právnické dny

7.6.2012 - 9.6.2012

Ve dnech od 7. do 9. června se koná jubilejní 20. ročník odborné konference Karlovarské právnické dny, která je zejména příležitostí pro setkávání se a diskuze právníků různých profesí ze Slovenska, Rakouska, Německa a Čech.

 

Program:

Program konference se každoročně zabývá aktuálními tématy zasahující různé oblasti práva. Letošní diskuse bude zaměřena mimo jiné na obecný právní princip - snahu o dosažení tzv. užitečného účinku známého pod názvem effet utile. Zákony jsou většinou obecně formulovaným textem a při jejich interpretaci a aplikaci dochází často k opomíjení této judikatury ESD.

 

Program letošní XX.konference bude ve znamení principu effet utile demonstrovaného na rozličných případech a v různých právních oblastech i zemích, kdy právě judikatura ESD má či má mít ve značné míře sjednocující přístup a náhled.

 

Jako samostatný bude zařazen i programový blok, do něhož jsou zapojeny příspěvky k hlubšímu vnitřnímu pochopení změn, které do našeho právního prostředí přináší tolik diskutovaný nový občanský zákoník. Tentokrát však již nikoliv z hlediska diskuse k jeho potřebě nebo úrovni návrhu, avšak z hlediska práce s ním jako s přijatým kodexem. Nový občanský zákoník vyžaduje i hlubší změnu v našem právním myšlení a vědomí, a proto je nejlépe jej diskutovat s těmi, kteří se na jeho vzniku podíleli či při jeho tvorbě oponovali.

 

Odborná stránka konference je tradičně založena na neformální spolupráci společnosti Karlovarské právnické dny s řadou předních právníků z velké části z Právnické fakulty UK Praha, Právnické fakulty MU Brno, členů NS ČR a dalších ze středoevropských zemí, které tvoří její programové grémium.

 

Účastníci:

Na odborné konferenci Karlovarské právnické dny se tradičně setkávají a v diskusích utkávají právníci různých zemí z teorie, justice i z praxe a působící v různých oblastech práva, ve snaze nalézt právo co nejbližší podstatě významu. Závěry a dopady názorů na konferenci v pozitivním smyslu již léta pomalu a jistě ovlivňují přístup teorie, zákonodárců i soudů v denní praxi. Konference se odehrává v klidu karlovarského hotelu Thermal.

 

Nejen čeští, ale také slovenští, němečtí a rakouští právníci a odborníci v oblasti práva se každoročně setkávají na konferenci Karlovarské právnické dny a v otevřených diskusích projednávají vždy aktuální témata, prolínající se českým i evropským právem a jeho aplikací v praxi.

 

Informace:

  • Země určení: Česká republika
  • Průmyslové obory:

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: Karlovarské právnické dny
  • Místo: hotel Thermal, Karlovy Vary
  • E-mail: kjt@kjt.cz
  • Telefon: +420 224 951 152