Boj proti padělkům

24.10.2019

Dne 24. října 2019 proběhne v Praze konference, která seznámí účastníky s aktuální problematikou ochrany proti padělání výrobků.

Referáty sedmi kvalifikovaných lektorů budou věnovány právním aspektům spojeným s paděláním zboží, postupům Celní správy ČR v boji proti padělkům, způsobům posuzování originality módního zboží a novým analytickým technikám, jež mohou při odhalování padělků napomáhat. Dva příspěvky v rámci programu rovněž přiblíží firemní zkušenosti při ochraně proti padělatelům a imitátorům různých výrobků.

Určení:

Konference je určena především pro firemní manažery, inovátory a zájemce o otázky ochrany duševního vlastnictví.

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode