Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva

22.11.2019

Dne 22. listopadu 2019 od 09:00 proběhne v Praze 3. ročník mezinárodní odborné konference z cyklu Fiskální dialog, s letošním tématem Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva.

Výměna odborných názorů mezi akademiky na straně jedné a tvůrci a realizátory veřejných a fiskálních politik na straně druhé je jedním z nástrojů zvýšeni efektivnosti veřejných financí a impulsem pro další rozvoj teorie a výzkumu v této oblasti. Záměrem iniciátorů a organizátorů cyklu Fiskální dialog je vytvoření platformy pro takovou tvůrčí komunikaci. Třetí ročník konference z cyklu Fiskální dialog pokračuje v tradici této kontinuální výměny názorů.

Pozvání vystoupit s klíčovým příspěvkem přijali renomovaní domácí a zahraniční odborníci jako např. prof. Hrvoje Šimović, Univerzita Záhřeb, prof. Juraj Nemec, Masarykova univerzita Brno, prof. Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystryci a další.

Další informace ke konferenci 

Informace:

  • Účast na konferenci bez příspěvku není pro letošní rok zpoplatněna.
  • Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.
  • Přihláška na konferenci 

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a. s.
  • Místo: zasedací sál MŠMT, Praha 1, Karmelitská 529/5
  • E-mail: redakce@ambis.cz
  • URL: https://www.fidi.cz/