Konzultační den v Klatovech

19.11.2019

Dne 19. listopadu 2019 proběhne v Klatovech akce, na které budete moci konzultovat služby agentur CzechInvest, CzechTrade, Agentury pro podnikání a inovace, TA ČR, Českomoravské záruční a rozvojové banky, ČEB, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a OHK Klatovy.

Zaměření:

Tematicky jsou možné konzultace v následujících oblastech:

 • dotační poradenství
 • investiční pobídky
 • podnikatelské nemovitosti a brownfieldy
 • rozvoj pracovní síly
 • podpora exportu
 • podpora začínajících podnikatelů a start-upů
 • informace a poradenství při vývozu a dovozu zboží do třetích zemí (Certificate of Origin) a možnost používání karnetů ATA

Informace:

 • Konzultace je bezplatná.
 • Registrujte se na konkrétní čas. Do poznámky připojte, jaký záměr byste rádi konzultovali (např. pořízení nových technologií, rozšíření výroby, export do zahraničí, výzkum a vývoj, aj.).

Kontaktní informace

QRCode
 • Pořadatel: CzechInvest, CzechTrade, Agentura pro podnikání a inovace, Technologická agentura ČR, Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Okresní hospodářská komora Klatovy
 • Místo: Okresní hospodářská komora Klatovy, Klatovy, Náměstí Míru 154
 • E-mail: plzen@czechinvest.org
 • Telefon: +420 296 342 966
 • URL: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Konzultacni-den-v-Klatovech