Křižovatky architektury

25.9.2012

Konference Křižovatky architektury letos s podtitulem Průmyslové dědictví mezi sny, možnostmi a realitou je závěrečnou konferencí odborného doprovodného programu 23. mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2012. Konference proběhne dne 25. září 2012 od 09:00 do 17:00 v Praze.

Zaměření:

Čtvrtý ročník odborné konference se zaměří na téma Industriálního dědictví v kontextu udržitelného rozvoje.

Témata konference:

 • makroekonomické a společenské aspekty
 • památková péče a související legislativa
 • konverze industriálních památek
 • územní plánování jako klíč k ochraně ID
 • tuzemské i zahraniční příklady

Tematické bloky:

 • Industriální dědictví jako součást kulturního dědictví
 • Udržitelný rozvoj a industriální dědictví
 • Case studies

Přednášející:

 • PhDr. Benjamin Fragner, Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, TICCIH
 • doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., Ústav teorie a dějin architektury, FA ČVUT v Praze
 • Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., ředitel Odboru památkové péče MK ČR
 • prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze
 • JUDr. Michal Illner, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ing. Pavel Kohout, ekonom, člen NERV
 • Ing. arch. Michal Šourek, vydavatel Stavebního fóra
 • Mgr.A. Lucie Doleželová, PhD., CzechInvest
 • Ing. Leoš Anderle, Sekyra Group
 • Ing. Dan Jiránek, primátor Kladna
 • Alberto Di Stefano, absolvent dějin umění, restaurátorství a architektury v Itálii, developer v Česku
 • Ing. Tomáš Kadeřábek, Tress Real Estate

Účastníci se mohou těšit i na komentovanou prohlídku La Fabriky a doprovodnou výstavu prací finalistů soutěže Young Architect Award 2012 zaměřených na veřejný prostor v historickém kontextu. Budou tak mít jedinečnou příležitost konfrontovat návrhy a názory odborníků s vizemi a ideami mladé nastupující generace budoucích a začínajících architektů.

Informace:

Registrujte se on-line již nyní, kapacita sálu je omezena!

Kontaktní informace

QRCode