Workshop Inovačního think tanku - Liberec

20.10.2015

Dne 20. října 2015 se v Liberci uskuteční workshop, jehož cílem je prostřednictvím odborné debaty s představiteli veřejného a soukromého sektoru identifikovat lokální megatrendy a jejich příležitosti a dopady pro ekonomiku a společnost, využitelné zejména pro činnost TA ČR.

Český výzkum a průmysl jsou nyní ve významné míře konfrontovány s vlivem moderních technologií, změnami a výzvami 4. průmyslové revoluce. Technologická agentura ČR vytvořila Inovační think-tank. Cílem workshopů je zhodnotit inovační potenciál jednotlivých regionů a diskutovat jeho připravenost na změny spojené se 4. průmyslovou revolucí.

Účastníci se seznámí zejména s výsledky projektu INKA – průzkum Inovační kapacity 2014+, který mapuje více než 300 významných českých firem z pohledu přístupu a potřeb v inovacích. Získají také informace související se 4. průmyslovou revolucí a zhodnocen bude vliv megatrendů na vědu, výzkum a podnikání v ČR. Představeny budou případové studie a inovátoři z jednotlivých regionů. 

Program:

 • 9:00 Registrace
 • 9:30 Představení Inovačního think tanku, vize a mise
 • 9:45 INKA – výsledky průzkumu Inovační kapacity
 • 10:30 Panelová diskuze: Současná a budoucí konkurenceschopnost
  • Jak směřovat podporu aplikovaného výzkumu a inovací v kraji
 • 11:45 Oběd + networking
 • 12:30 Čtvrtá průmyslová revoluce
 • 13:00 Inovační příklad z praxe
 • 13:30 Workshopy: Jak se připravit na 4. průmyslovou revoluci?
 • 14:45 Přestávka
 • 15:00 Vyhodnocení kulatých stolů/workshopů a závěr
  • Doporučení na regionální a národní úrovni
  • Podněty k budoucí roli TAČR
 • 15:30 Předpokládány konec
 • 16:00 Doprovodný program

Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím online formuláře.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode