Manažer mezinárodní dopravy

30.5.2012 - 31.5.2012

IMODS o. p. s. pořádá a zve Vás na dlouhodobý certifikovaný kurz Manažer mezinárodní dopravy jako ucelený kurz nebo samostatné bloky, který pravidelně pořádá již 15 let. Kurz začíná dne 30. května 2012 od 09:00.

 

Během tohoto období prošlo kurzem úspěšně kolem 500 účastníků.

 

Zaměření:

Kurz je zaměřen na získání znalostí pro vývozce a dovozce, dopravce a zasílatele potřebných pro úspěšnou realizaci zahraničně obchodních operací.

 

Cíl:

Cílem kurzu je poskytnout komplexní, profesní znalosti potřebné pro úspěšné, kvalifikované provozování zahraničně obchodní činnosti, mezinárodní dopravy a zasílatelství nabídkou následující obsahové náplně:

 

 • Principy hospodářské politiky ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů se zřetelem na dopravní problematiku, po vstupu do EU a na budování infrastruktury. Právní minimum pro dopravce
 • Postavení zasílatele a dopravce z pohledu našeho právního řádu a práva uplatňovaného v EU
 • Kupní smlouva - průběh vývozního a dovozního případu (na niž doprava, pojištění, skladování atd. navazují). Nová témata, která se v kurzu objeví: Pravidla pro bankovní záruky 2010-URDG
 • Incoterms 2010, platné od 1. 1. 2011 - význam dodacích doložek včetně vazby na dopravní doložky a možnost volby dopravní cesty a dopravního prostředku, poukaz na hlavní defekty vyskytující se v praxi našeho ZO
 • Aktuální podmínky pro provádění mezinárodní dopravy železniční, silniční, říční, námořní, Rotterdamská pravidla, letecké, kurýrní, expresní, kombinované a multimodální a přepravy nebezpečných, těžkých a nadgabaritních nákladů. Organizace sběrné služby a letecké konzolidace
 • Prezentace hlavních námořních přístavů důležitých pro zámořské přepravy ČR
 • Hlavní druhy a typy dopravních prostředků, možnosti leasingu, používané dopravní dokumenty a jejich význam, systémy cenové, tarifní a sazební
 • Rozdílné hranice odpovědnosti dopravce, zasílatele, operátora a pojištění jejich odpovědnosti platné v ČR a zahraničí. Zpřísněná bezpečnostní opatření v oblasti dopravy
 • Způsob uplatňování reklamací, řešení havarijních a sporných případů soudní a arbitrážní cestou
 • Platební styk, úvěrování a nástroje platebního styku
 • Clo a celní problematika, význam a podmínky pro zřizování celního skladu a pásma, vnitrounijní obchod (uvnitř EU)
 • Balení, fixace zboží, testování zboží a obalůUplatňování logistiky a elektronické výměny dat v dopravě a v mezinárodním zasílatelství, předpoklady pro přechod do pozice outsorcingu
 • Pojištění v zahraničním obchodě, zbožové pojištění, pojištění odpovědnosti dopravce a zasílatele
 • Psychologické aspekty obchodního podnikání, moderní technika úspěšné komunikace

 

Přednášející:

Kurz povedou odborní lektoři, kteří mají dlouholeté praktické zkušenosti - garantem kurzu je JUDr. Miroslav Šubert.

 

Informace:

 • Účastnický poplatek za kurz:
  • Celková částka za výuku + skripta je 36 781 Kč.
  • Cena jednoho třídenního bloku je 7 500 Kč + DPH.
 • Kurz představuje celkem 140 pedagogických hodin studia (108 hodin - výuka - teorie, 32 hodin - praktická výuka)
 • Absolventi získají rekvalifikační osvědčení v souladu s akreditací MŠMT ČR.
 • Jednotlivá soustředění se uskuteční vždy 3 dny v měsíci (středa, čtvrtek, pátek) v 5 soustředěních (po 22 hodinách každé) + samostudium a závěrečný pohovor
  • 30. května - 1. června 2012
  • 20. - 22. června 2012
  • 12. - 14. září 2012
  • 10. - 12. října 2012
  • 7. - 9. listopadu 2012
  • 28. listopadu 2012 závěrečný pohovor
 • Země určení: Česká republika
 • Průmyslové obory:

Kontaktní informace

QRCode
 • Pořadatel: IMODS o. p. s.
 • Místo: učebna na IMODS, o. p. s., Praha 8, Thámova 20
 • E-mail: odborna.imods@polytechna.eu
 • Telefon: +420 224 827 044