Mise českých firem z oboru ropa, plyn, elektroenergetika

13.3.2019 - 20.3.2019

MISE ČESKÝCH FIREM Z OBORU ROPA, PLYN, ELEKTROENERGETIKA - AZ - Ázerbájdžán, Baku, Tbilisi, Batumi (13.3.2019)

Zahraniční kancelář CzechTrade Baku společně s ekonomickými úseky ZÚ ČR v Baku a ZÚ ČR v Tbilisi připravují prezentaci českých firem před ázerbájdžánskými a gruzínskými investory, provozovateli a EPC kontraktory, jež by měla přispět k zapojení českých firem do projektů z oblasti ropa, plyn, elektroenergetika v obou zemích.

Ázerbájdžán zastává významné postavení v zajištění energetické bezpečnosti Evropy. Hlavní ropovody a plynovody vedou z ázerbájdžánských nalezišť přes Gruzii do tureckých terminálů, odkud jsou obě energetické suroviny dále dopravovány do Evropy. V obou zemích patří energetický sektor mezi hlavní odvětví ekonomiky, jehož rozvoji je věnována mimořádná pozornost. Českým firmám se nabízí možnost účasti na energetických projektech, neboť v Ázerbájdžánu i v Gruzii je ČR považována za tradičního dodavatele zařízení pro energetiku. Účast českých firem na těchto projektech dlouhodobě podporují také naše zastupitelské úřady v Baku a v Tbilisi.

Zaměření mise:

 • Prezentace před investory, provozovateli a EPC kontraktory elektáren v Ázerbájdžánu a v Gruzii.
 • Navázání spolupráce s menšími projekčními firmami, které zajišťují dodávky pro státní či nadnárodní společnosti působící v ropném, plynárenském a elektroenergetickém sektoru.
 • B2B jednání s pohoštěním formou rautu v Baku a v Tbilisi za účasti zástupců ZÚ ČR v Baku a ZÚ ČR v Tbilisi, na něž budou pozváni kromě obchodních partnerů také zástupci Ministerstva energetiky a Hospodářských komor obou zemí (AZPROMO, resp. GCCI).

Předpokládaný program mise:

 • Středa 13. 3. 2019
  • Odlet z Prahy, přílet do Baku
 • Čtvrtek 14. 3. a pátek 15. 3. 2019
  • Prezentace u ázerbájdžánských státních společností SOCAR, AZENERJI  a AZERISIQ
  • Jednání B2B s 4-5 vybranými soukromými projekčními kancelářemi, které zajišťují dodávky pro významné ropné, plynárenské a energetické společnosti
  • V rámci setkání s ázerbájdžánskými partnery za účasti zástupců ZÚ ČR v Baku bude podáváno občerstvení formou rautu
 • Sobota 16. 3. 2019
  • Během dne prohlídka Baku, ve 22.00 odlet z Baku, přílet do Tbilisi ve 23.10
 • Neděle 17. 3. 2019
  • Prohlídka Tbilisi
 • Pondělí 18. 3. a úterý 19. 3. 2019
  • Prezentace u významných gruzínských společností, jejichž seznam bude upřesněn, následována jednáními B2B
  • V rámci setkání s gruzínskými partnery na ZÚ ČR v Tbilisi dne 18. 3. nebo 19. 3. (bude upřesněno) bude podáváno občerstvení formou rautu
 • Středa 20. 3.
  • Odlet z Tbilisi do Prahy

Jednání ve firmách proběhnou formou prezentace a kulatých stolů u jednotlivých ázerbájdžánských a gruzínských společností.

Každá firma bude mít prostor na prezentaci své společnosti v rozsahu cca 10 minut. Vzhledem k počtu účastníků doporučujeme připravit krátké a výstižné prezentace.

Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti mise pro váš výrobek / službu a poradíme, jak se nejlépe na misi připravit. Závaznou přihlášku prosím zasílejte do 11. 2. 2018.

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/de396748-df3e-4195-a736-f08fdf1d3756.

 • Země určení:
  • Ázerbájdžán
  • Gruzie
 • Průmyslové obory:

Kontaktní informace

QRCode
 • Pořadatel: Zahraniční kancelář CzechTrade Baku a partneři
 • Místo: Baku, Tbilisi, Batumi
 • E-mail: jiri.jilek@czechtrade.cz
 • Telefon: +420 224 907 569