Prezentace a B2B jednání českých firem v rámci veletrhu Mongolia Mining 2018

3.4.2018 - 7.4.2018

Ve dnech od 3. do 7. dubna 2018 se v Ulánbátaru v Mongolsku uskuteční projekt, jehož cílem je pomoct českým subjektům při jejich pronikání na klíčový těžařský trh v Mongolsku, podpora vývozu české dobývací techniky, těžkých dopravních prostředků a strojírenských celků do Mongolska.

Akce je přednostně zaměřena na těžební průmysl, obchodní příležitosti však mohou nalézt i firmy dodávající těžkou dopravní techniku, strojírenské celky, zástupci leteckého průmyslu a další.

Účastí na veletrhu budou mít čeští podnikatelé zajištěnu možnost k navázání nových obchodních vztahů, v Mongolsku se zvýší povědomí o jejich odborné kompetenci a konkurenceschopnosti, budou mít příležitost jednat o účasti v projektech Ministerstva těžby a Ministerstva dopravy Mongolska.

Projekt ekonomické diplomacie Prezentace a B2B jednání českých firem počítá se společnou českou expozicí. MZV ČR vyčlenilo finanční prostředky na pronájem audio-video techniky, prezentaci, tlumočení, dopravu v místě, drobné pohoštění včetně pracovní snídaně, atp. Úhrada cestovného, ubytování a pronájmu plochy je na jednotlivých účastnících.

Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru vyzývá všechny české firmy, které mají o účast na proexportní akci spojené s veletrhem Mongolia Mining 2018 zájem, aby Velvyslanectví kontaktovaly na emailové adrese commerce_ulaanbaatar@mzv.cz a svůj zájem potvrdily.

Kontaktní informace

QRCode