Nebezpečné chemické látky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10.9.2012

Konference na téma Nebezpečné chemické látky a bezpečnost a ochrana zdraví při práci se koná dne 10. září 2012 v rámci doprovodného programu veletrhu Interprotec 2012.

Cíl:

Cílem konference je poskytnout účastníkům aktuální informace k problematice chemické bezpečnosti.

Program konference se proto zaměří na právní stránku volného pohybu chemických látek, směsí a specifických předmětů a na poskytnutí praktických rad pro používání chemických látek způsobem, který zajišťuje co možná nejvyšší úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Program:

 • 10:00 – 10:30 Registrace účastníků
 • 10:30 – 10:35 Úvodní slovo – Daniela Kubíčková, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Focal Point
 • 10:35 – 11:45 Nařízení REACH o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a česká právní úprava – RNDr. Jarmila Sládková, Ministerstvo životního prostředí
 • 11:45 – 12:00 Přestávka
 • 12:00 – 13:00 Bezpečnostní listy a jak je používat v praxi – MUDr. Zdenka Trávníčková, Státní zdravotní ústav
 • 13:00 – 14:00 Používání OOPP na ochranu proti chemickým látkám – Ing. Junona Böswartová, Mgr. Milena Vlčková, Ing. Karel Škréta,  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
 • 14:00 Závěr konference, oběd

Informace:

Účast na konferenci je bezplatná.

Kontaktní informace

QRCode
 • Pořadatel: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ve spolupráci se sociálními partnery
 • Místo: Areál Veletrhů Brno, Kongresové centrum, sál A, Brno, Výstaviště 1
 • E-mail: smidova@crr.cz
 • Telefon: +420 234 006 233