Networkingová akce českých a finských zástupců z oblasti inovací a transferu technologií

12.6.2019

Networkingová akce českých a finských zástupců z oblasti inovací a transferu technologií - FI - Finsko, Helsinky (11.6.2019)

Dne 12.6.2019 od 17 hodin proběhne na velvyslanectví ČR ve Finsku setkání českých a finských zástupců z oblasti vědy a výzkumu, zejména ze segmentu transferu znalostí a technologií z univerzitního prostředí do business sféry. Akce vznikla jako individuální služba pro společnost UNICO.AI, IT společnost pomáhající univerzitám a firmám lépe spolupracovat, která projevila zájem představit finským subjektům technologický a výzkumný ekosystém ČR a také cestu, jakou se dostávají inovace z akademického prostředí do podnikatelské sféry. Zástupci společnosti UNICO.AI na fóru představí některé úspěšné prfojekty a příležitosti pro finské firmy/partnery/investory v ČR. Hlavní zájmovou oblastí a sjednocujícím tématem akce je umělá inteligence a dřevařský průmysl.

Postupně se přihlásili i další zájemci o toto matchmakingové setkání, např. Vysoké učení technické v Brně, jehož zástupci by také rádi prezentovali problematiku transferu technologií z akademické do aplikační sféry v ČR a to jak zástupcům univerzit a transferových pracovišť, tak také firmám věnujícím se podpoře spin-off společností. Za českou stranu se akce zúčastní i Národní ústav duševního zdraví, Mendlova univerzita, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Central Bohemian Innovation Center, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice.

Za finskou stranu potvrdili svou účast na networkingovém fóru takové subjekty, jako je jednička v oboru biomateriálů a dřevěných konstrukcí Stora Enso, společnost UPM, Indufor, NewCo Helsinki, Helsinská univerzita, Business Finland, Univerzita Turku a zástupci Czexpats (českých expatů akademiků). ZÚ Helsinky doporučuje i dalším českým expertům zúčastnit se této akce z důvody její relevantnosti pro navázání spolupráce s finskými protějšky.

Více informací a možnost přihlášení: https://www.czechtrade.cz/getdoc/1805a47e-c8fd-4c25-8c3c-cdb239fa2158.

  • Datum konání: 12.6.2019
  • Druh akce: Pracovní setkání

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: ZÚ Helsinky
  • Místo: Helsinky, Armfeltintie 14