Novela zákona o veřejných zakázkách

19.1.2012

Seznámíte se s novelou zákona o veřejných zakázkách a nejčastějšími chybami a omyly při zadávání veřejných zakázek a podávání nabídek.

Určení:

Veřejní zadavatelé, uchazeči a zájemci o veřejné zakázky

Program:

 • Dopady změn v zákoně o veřejných zakázkách na veřejný a soukromý sektor – Mgr. Václav Kacálek (Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři)
  • základní východiska novely zákona o veřejných zakázkách a její priority
  • hlavní změny pro veřejného zadavatele (snížení finančních limitů, otázka byrokracie, lhůty nutné pro zadání veřejné zakázky
  • přínosy a negativa novely z pohledu uchazeče
  • náklady novely a její dopady na veřejné rozpočty – úspora ano či ne
  • neřešené problémy ZVZ nejen z mezirezortního připomínkového řízení (nemožnost hodnocení kvalifikace, cena jako jediné hodnotící kritérium, odbornost osob zastupující zadavatele – osoby se zvláštní způsobilostí)
 • Zákon o veřejných zakázkách a úloha souvisejících právních předpisů při plnění povinností zadavatele – Mgr. Robert Pergl (Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři)
  • veřejné zadávání – nejen zákon o veřejných zakázkách
  • rozpočtová kázeň v procesu zadávání veřejných zakázek
  • role zákona o majetku ČR a zákona o rozpočtových pravidlech a z nich vyplývající povinnosti zadavatele
  • dodržování principů 3E při zadávání veřejných zakázek
  • porušení rozpočtové kázně a možné důsledky pro zadavatele a uchazeče
  • kontroly plnění povinností zadavatele (zákonné povinnosti, dotační pravidla), následky nesrovnalostí
  • role NKÚ ve vztahu k veřejným zakázkám, novela zákona o NKÚ
  • novela trestního zákona ve vztahu k veřejným zakázkám
  • trestní odpovědnost právnických osob

Informace:

 • Cena Standard: 1 990 Kč bez DPH/os.
 • Doba konání: 09:00 – 13:20
 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode