Obnova a rozvoj infrastruktury na Ukrajině – příležitosti pro české firmy

2.10.2012

Ve dnech od 1. do 2. října 2012 se v Praze uskuteční 6. zasedání česko-ukrajinské smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci.

V rámci zasedání budou projednány otázky společného zájmu zejména v oblastech:

  • stav obchodně ekonomických vztahů mezi ČR a Ukrajinou
  • spolupráce a konkrétní projekty v oblasti energetiky, průmyslu, bankovnictví, vědy a výzkumu a dopravy
  • problémy českých firem v přístupu na ukrajinský trh

Součástí programu smíšené komise bude seminář pro zástupce firem na téma Obnova a rozvoj infrastruktury na Ukrajině – příležitost pro české firmy, který organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v úterý dne 2. října 2012 od 14:30 v Praze.

Účastníci:

Jednání smíšené komise povede na české straně náměstek ministra pan Milan Hovorka. Vedle pracovníků MPO budou za českou stranu dále účastni představitelé MZV, MF, MD, MZe, MMR, MŠMT, EGAP, ČEB a Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví.

Firmy mohou navrhnout svůj realizovaný projekt na Ukrajině pro jeho projednání na zasedání smíšené komise a případné uvedení do protokolu.

V souvislosti s přípravou 6. zasedání proběhne česká část smíšené komise dne 19. září 2012 od 14:00 na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1.

Kontaktní informace

QRCode