Seminář o programech Evropské územní spolupráce – Ostrava

7.10.2014

Dne 7. října 2014 se v Ostravě uskuteční seminář zaměřený na projekty meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a DANUBE a na projekt ESPON 2020. Akce je určena všem, kteří se chtějí dozvědět základní charakteristiku a uvažují o zapojení se do projektu.

Zaměření semináře:

Programy Evropské územní spolupráce se v současnosti finalizují a první výzvy pro předkládání projektů můžeme očekávat v prvním čtvrtletí 2015. Cílem semináře je představit základní charakteristiku, typy podporovaných aktivit, tematické zaměření a priority, financování a informovat o dalších krocích u programů meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, ESPON 2020 a programů nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a DANUBE, které budou realizovány na území ČR v období 2014–2020. V rámci seminářů bude také stručně shrnuta implementace těchto programů v období 2007–2013.

Program:

 • 12:00–12:15 Registrace
 • 12:15–14:00
  • Úvodní slovo – cíl semináře
  • Představení programu Meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
  • Představení programu ESPON 2020
  • Diskuze
 • 14:00–14:30 Přestávka na občerstvení
 • 14:30–16:30
  • Představení programu Nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020
  • Představení programu Nadnárodní spolupráce DANUBE
  • Diskuze, závěr

Z kapacitních důvodů je počet míst na seminář omezen. Prosíme, aby zájemci o účast vyplnili registrační formulář a odeslali ho nejpozději do 22. září 2014 na uvedenou emailovou adresu.

 • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode