Úsporná domácnost

8.3.2018 - 10.3.2018

Ve dnech od 8. do 10. března 2018 se v Ostravě uskuteční 1. ročník veletrhu racionální spotřeby v domácnosti. Cílem akce je představit široké veřejnosti úsporné technologie a řešení pro domácnosti. Veletrh bude reagovat na aktuální potřeby doby.

Prioritami veletrhu bude racionální spotřeba domácností, efektivní hospodaření, snižování nákladů a výdajů, udržitelný rozvoj společnosti. Výrazně zastoupeným oborem by mělo být vybavení domácností, zařízení a provoz domu a bytu, zejména domácí spotřebiče, ale také pořízení bytu nebo domu, včetně stavebních materiálů.

Významná část veletrhu bude také spočívat v oblasti efektivního využívání energie, vody a nakládání s odpady. Zejména se bude jednat o úspory energie, efektivní nakládání s energií, vytápění, regulaci spotřeby, klimatizaci, chlazení, snižování energetické náročnosti, ale také představení nově nastupujících zdrojů energie.

Představena bude decentralizovaná výroba elektřiny v domácnostech, například solární elektrárny na střechách rodinných domů, větrné elektrárny, tepelná čerpadla nebo domácí plynové kotle a kogenerační jednotky.

Veletrh bude také zaměřen na efektivní domácí investice zejména spojené s bydlením, pojištění, spoření a celkové racionální nakládání s finančními prostředky.

Akce je koncipována tak, aby přinesla pestrou nabídku zboží a služeb, ale také poskytla široké veřejnosti servisní informace, rady, zkušenosti, návody a praktické příklady pro efektivní provoz domácností.

Kontaktní informace

QRCode