Setkání výchovných a kariérních poradců ZŠ

15.2.2018

Dne 15. února 2018 se v Pardubicích uskuteční seminář, jehož cílem je je poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly se zaměřením na oblast chemického průmyslu, podpořit studium technických oborů a představit možnosti spolupráce základních škol se středními školami a místními podniky.

Součástí setkání je prohlídka výrobních prostor společnosti Synthesia, a.s.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu se společností Synthesia, a.s., Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice a Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice. 

Účast na setkání je bezplatná.

Registrujte se prosím na email pardubice@czechinvest.org nejpozději do 12. února 2018. V přihlášce uveďte jméno účastníka, název školy a kontaktní údaje.

Kontaktní informace

QRCode