Pobyt cizinců území ČR/Schengenu v roce 2012

18.5.2012 - 19.5.2012

Seminář na téma Pobyt cizinců území ČR/Schengenu v roce 2012 s důrazem na zaměstnávání cizinců v ČR proběhne dne 18. května 2012 od 09:00 do 14:00 v Praze.

Určení:

Pro ředitele či manažery společností, HR specialisty a všechny další zájemce o danou problematiku.

Cíl:

Kromě obecného seznámení účastníků se systematikou právní úpravy pobytů občanů třetích zemí a občanů EU/EHP/Švýcarska na území ČR/Schengenu je cílem školení komplexně představit změny českého pobytového práva v rámci změny zákona o pobytu cizinců na území ČR.

Teorie bude vždy doprovázena případovými studiemi s detailním chronologickým popisem řízení o vydání pobytových titulů za účelem zaměstnání (včetne popisu řízení o vydání pracovního povolení - vyslání + standardní schéma), podnikání (na základě živnostenského oprávnění či účasti v právnické osobě) s důrazem na dokumentaci (ukázka nebo vyplnění příslušného formuláře žádosti atd) a praktické problémy.

Prostor dostane také problematika pobytu rodinných příslušníků občanů EU a občanů třetích zemí.

Důraz bude kladen také na nové pobytové tituly jako je např. modrá karta, dále na problematiku biometrie v povoleních k pobytu či na otázky související s problematikou apostil/superlegalizace a nostrifikace. Lektorky, s bohatou teoretickou a praktickou zkušeností seznámí účastníky také s návrhem zcela nového cizineckého zákona, který by měl vstoupit v platnost v roce 2015 a projednávání, kterého se účastní.

Přednášející:

  • Mgr. Daniela Kortišová (PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., imigrační oddělení, Global Visa Solutions, konzultantka, právnička)
  • Ing. Jana Zelová (PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., imigrační oddělení, Global Visa Solutions, manažerka)

Informace:

Cena: 2 748 Kč (vč. 20 % DPH)

  • Země určení: Česká republika

Kontaktní informace

QRCode
  • Pořadatel: 1. VOX a. s.
  • Místo: K Centrum, Praha 1, Senovážné náměstí 23
  • E-mail: vox@vox-kurzy.cz
  • Telefon: +420 226 539 670